Garanti Koşulları

Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve binek araçlarda iki (2) yıl, ticari araçlarda bir (1) yıldır.

Satıcı tarafından malın tüketiciye teslim tarihi ve plakası yazılarak kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.

Araçtan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.